Yeminli Tercüme

Profesyonel Tercüman Kadromuz ile,Çeviri İhtiyaçlarınıza Uygun Fiyatlı Çözümler Sunuyoruz.

Yeminli Tercüme

Noterlikler, yabancı dilde eğitim aldıklarını ve tercüme yapabilecek yetide olduğunu belgeler ile kanıtlayan bireylere yemin beyanı hazırlayarak Yeminli Tercüman yetkisini verir. Yeminli tercüman, tercüme ettiği belgeyi imzalar ve mühürler. Bu tür tercümeler noter onayı istemeyen makamlara yeminli tercümanın imzası ve mührü ile (arzu edilirse tercümanın yemin tutanağı ile beraber) teslim edilir. Yeminli tercüman tarafından yapılan tercümeler yetkililerce resmi statüye sahip olarak kabul edilir. Yeminli tercüman evrakın altına imza attarak, kaynak dildeki belge ile çevrilen belgenin birebir aynı olduğunu  beyan etmiş olur.