Çeviri Türleri

Profesyonel Tercüman Kadromuz ile,Çeviri İhtiyaçlarınıza Uygun Fiyatlı Çözümler Sunuyoruz.

Çeviri Türleri

Küresel ticaret pazarının genişlemeye devam ediyor oluşu; yerel şirketlerinde, kendi ülke sınırları dışına çıkmasını zorunlu kılmış ve küresel pazarın çok ulusluluğu neticesinde çeviri endüstrisine ihtiyacı arttırmıştır. Bunlara istinaden farklı çeviri türleri ortaya çıkmıştır. Yazılı çeviri çeşitleri edebi çeviri, teknik metin çevirisi, ticari metin çevirisi, sosyal bilimler çevirisi, hukuk çevirisi ve tıp çevirisi olarak sınıflandırılabilir. Bu yazımızda bu türlerin bir kısmına göz atacağız.

Edebi çeviri

Edebi çeviri, çeviri türleri arasında kendine özgü bir dilbilgisi gerektirmekte olan bir tercüme türüdür. Edebi çeviri genelde şiirler için, makaleler için ve deneme gibi kısa edebi metinlerin için kullanıldığı gibi romanlar, hikâyeler gibi uzun edebi metinler için de kullanılmaktadır. Çeviri türleri arasında en çok üzerinde oynanmaya müsait olan bir dal olan edebi çeviriler bu özellikleriyle büyük önem kazanmaktadırlar.

Edebi çeviri yapacak olan tercümanların hem hedef dil üzerinde hem de kaynak dil üzerinde dil bilgisinin iyi derecede olması gerekmektedir. Aynı zamanda tercümesi yapılacak diller arasında sadece dil bilgisi kavramı edebi metinler için yeterli olmamakla birlikte; kültür bilgisi, örf, adet gibi öğeleri çevirmenlerin bilmesi gereklidir. Edebi çevirilerin büyük bir bölümü kültürel öğelerden belli bir miktarda da olsa parçalar taşıdığından dolayı bu tür çevirilerde kültürel bağın kurulamaması başarısız bir çeviriye yol açar. Çevirmenler gelenekleri, atasözlerini ve dini öğeleri net ifadelerle anlatmalı ve bu gibi öğelerin altında ek açıklamalara yer vermelidir.

Teknik Metin Çevirisi

Teknik tercümelerin büyük kısmını kullanım kılavuzları oluşturur. Bunun yanında teknik metinler hukuk, tıp, askerlik, bankacılık, mimarlık, mühendislik, ulaşım, iletişim, telekomünikasyon, tarım, sanayi gibi özel dil kullanımı, terminoloji ve uzmanlık bilgisi gerektiren alanlarda yapılan çeviriye verilen addır. Otomotiv sektörü, İnşaat sektörü, Fen bilimleri projeleri, Kimya konulu çeviriler, Ziraat konulu çeviriler, Biyoloji konulu çeviriler, Elektronik konulu çeviriler, Tekstil sektörüne ait çeviriler, Mimari yapılar, izin, ruhsat, proje çevirileri bunlardan bazılarıdır.

Ticari Metin Çevirisi

Ticari çeviri özel alan çevirisi sınıfına girmektedir. Bankacılık sektörü, finans sektörü, sigortacılık ve yatırım danışmanlığı sektörlerine ait tüm rapor, bilanço ve evraklar bu kapsamda ele alınabilir. Örneğin şirketlere ait yıllık bilançolar, ticari yazışmalar, alım-satım işlemleri, ithalat veya ihracat için gerekli belge ve dokümanlar, poliçeler, yatırım projeleri, gelir-gider hesapları, ticari sicil gazeteleri, finansal raporlar, faturalar vb. evraklar tercümanlarca ticari çeviri olarak sınıflandırılır. En önemli evrak sıfatı taşıyan bu belgelerin doğru bir şekilde çevrilmesi ve hazırlanması resmi işlerde hiçbir sorun yaratmayacaktır.

Sosyal Bilimler Çevirisi

Sosyal bilimlerin alanına giren konularda hazırlanan metinlerin çevirisi sosyal bilimler çevirisi olarak adlandırılmaktadır. Bilimsel metinlerin tümünde olduğu gibi sosyal bilimler metinlerinin çevirisinde de amaç hedef kitleyi bilim dalı hakkında bilgilendirmek olduğundan hangi tanımların dilde hali hazırda bulunduğunun hangi kelimelerin de dipnot ile açıklanması gerektiğini bilmek gerekmektedir.

Hukuk Çevirisi

Hukuk alanındaki çeviri hizmetlerinin kapsamı, hukuki metinler, dokümanlar veya ürünlerin tercüme edilmesi işlemleri ile sınırlıdır. Bu anlamda hukuk çevirisi kapsamına her türlü hukuki belge, sözleşme, dilekçe, protokol, mahkeme kararı, dava çözümü ve benzeri ürünler girmektedir. Hukuk çevirisi kapsamının sınırları bu gibi belgelerin hukuk ilkesi ve terminolojisi kapsamında çeviriye tabi tutulması ile çizilebilir.

Çeviri Türleri