Yabancı Bireyler İle Nikah İşlemleri

Profesyonel Tercüman Kadromuz ile,Çeviri İhtiyaçlarınıza Uygun Fiyatlı Çözümler Sunuyoruz.

Yabancı Bireyler İle Nikah İşlemleri

YABANCI BİREYLERİN NİKAH İŞLEMLERİ

Yabancı uyruklu kişilerin gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerekse yabancı uyruklu biriyle evlenmesinde hukuken bir engel bulunmamaktadır. Ülkemizde evliliğin hukuki bir işlem olabilmesi için yetkili bir memur önünde nikah akdinin kurulması gerekmektedir. Nikah işleminde resmi memurlar yetkilidir. Belediye bulunan yerlerde nikah belediye başkanı veya görevlendirdiği memurlar, köylerde ise muhtarlar tarafından kıyılır. Evlilik yapılacak yabancı uyruklu birey eğer Türkçe diline hâkim değil ise, nikah töreninde kişinin konuştuğu dillerde Yeminli Tercüman bulundurma zorunluluğu vardır.

Türk Vatandaşının Yabancı Birey ile Türkiye’de Evlenmesi

Yabancı uyruklu kişilerin ülkelerinin dış temsilciliğinden bekar olduklarına dair bir belge (bekarlık belgesi) alması gerekmektedir. Bekarlık belgesi kişinin kimlik bilgilerinin yer aldığı ve evlenmeye engel halinin olmadığına ilişkin olup, kişinin evlenme ehliyetinin belgesi olarak da kabul edilmektedir. Yabancının bekarlık belgesini İstanbul konsolosluğundan alması durumunda İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü’nce, Ankara’dan alması durumunda Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekmektedir. Yabancıların bekarlık belgesini kendi ülkesinden alması durumunda ise, ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine onaylatılması veya Apostil onayı yapılması gerekmektedir.

Yabancı Birey ile Evlilik Başvuru Koşulları Nelerdir?

Birbiriyle evlenecek olan kadın ve erkeğin, taraflardan birinin ikamet adresinin bulunduğu belediyeye birlikte başvurarak veya evlilik işlemlerinin yapılması üzere özel hüküm içeren vekaletname ile yetkilendirdiği vekil tarafından evlilik başvuruları yapılabilmektedir.

Evlilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evlenecek tarafların her ikisi bizzat veya vekili aracılığı ile taraflardan birinin ikamet ettiği belediyeye başvuru yaparak evlilik başvurusunda bulunabilir. Evlendirme Yönetmeliği’nin 20.maddesine gereğince, evlendirme dosyasına aşağıda sayılı evrakların evlenecek şahıslar tarafında temin edilmesi gerekmektedir.

Türk Vatandaşından İstenilen Evraklar:

  1. Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı (Medeni hallerindeki en son değişikliğin işlenmiş olması gerekmektedir);
  2. 5 Adet vesikalık fotoğraf;
  3. Aile Sağlık Hekiminden alınan sağlık raporu (Özel hastanelerden alınan raporların aile sağlık hekimi tarafından onaylanması gerekmektedir);

Yabancı Uyrukludan İstenilen Evraklar:

  1. Türkçe çevirili pasaportun noter tasdikli nüshası (Pasaport, vize ve ikamet süresi dolanların başvuruları kabul edilmeyecektir);
  2. 5 Adet vesikalık fotoğraf;
  3. Aile Sağlık Hekiminden alınan sağlık raporu (Özel hastanelerden alınan raporların aile sağlık hekimi tarafından onaylanması gerekmektedir);
  4. Türkiye’de ikamet edenlerin ikamet izin belgelerinin fotokopisi;
  5. Bekarlık ve Doğum Belgesi (Yabancı ülkesinden veya ülkesinin Türkiye’de bulunan dış temsilciğinden alabilir);
  6. Doğum Belgesi (Bekarlık) belgesinde anne, baba ismi yer alanların doğum belgesi almasına gerek yoktur)

*Not: Evrak talepleri dönem dönem ilgili makamlar tarafından değiştirilebilir. Bunun için yetkili mecralar ile görüşmeniz gerekmektedir.

 

Nikah Tercümesi ve Nikah Çeviri İşlemleri

Türkiye’de tüm kamu kurumlarında olduğu üzere Evlendirme Dairelerinde de tüm işlemler Türkçe gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle yabancı ülke vatandaşları kendi aralarında ya da bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile yapacakları nikah işlemlerinde, kendi anadilleri ile Türkçe arasında yeminli nikah tercümesi yapabilecek yeminli nikah tercümanını nikah saatinde yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir.

Yeminli Nikah Tercümanlığı

Yeminli tercüman, nikah memurunun yanında yerini alır, soruları ve cevapları; yabancı ülke vatandaşı kişiye ya da çifte tercüme ederek nikah akdinin kurulmasında önemli rol alır.

Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda çok sayıda göç ve çok sayıda mülteci almıştır. Mülteci bireylerin Türkiye sınırları içerisinde yaşamlarına devam etmeleri sırasında yapacakları işlemlerden biri de evlilik ve nikah işlemleridir. Türkiye Cumhuriyeti’nde sığınmacı, mülteci ve vatansız kişilere yönelik evlilik ve nikah işlemlerinde bütün evlilik usulleri için geçerli olan Türk kanunları geçerlidir. Bir Türk vatandaşı ile sığınmacı, mülteci ya da vatansız bir kişi Türk resmi makamları tarafından evlendirilebilmektedir. Nikah işlemleri belediyelerin Evlendirme Dairelerinde kıyılır ve çifte uluslararası evlilik cüzdanı verilir. Türk Medeni Kanunu’nda belirtildiği gibi Türkiye’de sadece resmi nikah geçerli sayılmaktadır.

NOT: Bazı ülkelerde (Özellikle Suriye’de) dini nikah geçerli sayıldığı ve savaş sebebi ile gerekli evrakları beyan edemeyen Suriye vatandaşları için -istisnai olarak- kişi beyanları esas alınır.

Yabancı Bireyler İle Nikah İşlemleri