Hizmet Koşulları

Hizmet Koşulları

1. Konu

İşbu koşullar Femme Tercüme ve Danışmanlığa (Esentepe mah. Talatpaşa cad. No:5/1 Levent-Şişli/İstanbul) aittir. Tercüme ve Danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

2. Genel Koşullar

2.1.Bu koşulların amacı Femme Tercüme ve Danışmanlık (bundan böyle kısaca Femme Tercüme olarak anılacak) tarafından sunulacak hizmet kullanımıyla ilgili ilişkiyi düzenlemektedir.

2.2.Femme Tercüme işbu koşullarda yer alan bilgileri, formları ve içeriği değiştirme hakkını saklı tutar.

2.3.İşbu koşullar Femme Tercüme tarafından gerekli görüldüğü zaman değiştirilebilir; fakat bu değişiklikler websitesi üzerinden düzenli olarak yayınlanacaktır.

2.4.Bu Hizmet Koşulları, Femme Tercüme ve Danışmanlıktan alacağınız hertürlü tercüme ve danışmanlık desteğini kapsamaktadır. Femme Tercümeden hizmet almak istediğinizde bu koşulları peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Bu Hizmet Koşullarını kabul etmiyorsunuz Femme Tercümeden herhangi bir hizmet talep etmeyiniz.

3. Hak ve Yükümlülükler

3.1.Müşteri, Femme Tercümeden alacağı hertürlü tercüme ve danışmanlık hizmetinde işbu sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.Müşteri, mücbir sebep sayılan tüm durumlarda (doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, alt yapı ve internet arızaları, elektirik kesintisi ve kötü hava koşullarıda dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile) Femme Tercüme’nin işbu koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya gerçekleştirememesi durumunda herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahüt eder.

4. Femme Tercüme’nin Sorumlulukları

4.1.Femme Tercüme “Gizlilik Sözleşmesi”ne uymakla yükümlüdür.

4.2.Femme Tercüme, edimini yerine getirdikten sonra müşterinin talebi doğrultusunda 1 kereye mahsus olmak koşuluyla edimde düzeltme yapabilir. Şu var ki, müşteri cümle kurmanın birçok çeşidi olduğunu ve kişiler arası yorumlamanın farklı olabileceğini bildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.Femme Tercüme yorumlama farkından doğacak anlaşmazlıkları kabul etmeme hakkını saklı tutar.

5. Hizmet Bedeli ve İade Koşulları

5.1.Yazılı-sözlü tercüme türlerinde fiyatlandırma aciliyet, dil, terim bilimi, karakter sayısı vb. koşullara göre değişiklik göstermektedir.

5.2.Ödeme Femme Tercüme’nin insiyatifine bağlı olarak hizmetten önce veya sonra alınabilir. Eğer ödeme, hizmetin tesliminden sonra gerçekleşecekse en geç 7 gün içerisinde Femme Tercüme’ye ödenmesi gerekmektedir.

5.3.Alınacak hizmet için, müşteri onayından sonra hizmet iptali ve geri ödeme talep edilemez.

5.4.Yorumlamaya açık belgelerde müşteri edimin birden fazla düzeltilmesini talep ederse işbu belge prova okumasına tabi tutularak Femme Tercüme’nin insiyatifine göre her düzenleme için ekstra ücretlendirilebilir.

6. Hükümler

İşbu Koşullarda bahsi geçen taraflar yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Yukarıda bulunan yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde karar merci İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinindir.